We mogen weer

Goed nieuws! Het RIVM en VWS hebben op 1 mei groen licht gegeven om podotherapeutische zorg weer behoedzaam en veilig op te gaan schalen. Het beleid dat ik volg is dat ik alleen mensen in de praktijk toelaat waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn. Vanuit mijn kant gaat de afspraak die je met me maakt door. Echter als je op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoek ik je om nog even te wachten met het maken van je afspraak.


  • Heb je één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  • Heb je de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  • Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
  • Woon je in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • Ben je de leeftijdsgrens van 70 jaar gepasseerd
  • Behoor je tot de doelgroep van de jaarlijkse griepprik?


 

Kies en plan
je afspraak

Ik zal je ontvangen met een glimlach

en vraag je om niet te vroeg te komen, dus liefst vlak voor de afspraaktijd. Kom alleen naar je afspraak, neem indien strikt noodzakelijk maximaal 1 ouder of begeleider mee. Tijdens de afspraak proberen we met elkaar waar mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Omdat contact tijdens het consult onvermijdelijk is houd ik me in de behandelkamer aan de NVvP Richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie en heb ik aanvullende hygiënemaatregelen genomen.